Kalendář akcí

Letní tábor 2017 HEZKÝ ŽIVOT

20.03.2017 14:06

Příměstský tábor v Šenově - AUTOŠKOLA

27.02.2017 13:17

VELIKONOCE 2016 – sbor ČCE Šenov u Ostravy

21.03.2016 18:09

„Ježíš Kristus ač byl pánem vesmíru, sestoupil z nebe na tuto zem.

Svůj královský šat vyměnil za roucho pozemšťana.

Oděl se v člověčenství, abychom se my mohli stát syny Božími.“  Isaak Newton

 

Zveme Vás na  tyto velikonoční shromáždění:

Čt. 24.3. v 14:00 – velikonoční prozpěvování,  hry a  generálka  pro děti a jejich kamarády

          v 17:00 – Sederová večeře – pašijní večer – nutno nahlásit účast (sms: 777551491)

Pá. 25.3. v 17:00 – velkopáteční bohoslužba s SVP

Ne. 27.3. v 9:30 – slavnostní bohoslužby zmrtvýchvstání s vystoupením dětí

Ne. 3.4. v 9:30 – rodinné bohoslužby – scénka „Silná pětka“

Všechny články

A tady je jeden nevšední zážitek, užijte si to! :)