Velikonoční svátky

16.04.2014 00:00

 

Ježíš odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. -Jan 14 -

 

Zelený čtvrtek - Sederová večeře ve Václavovicích v 18.00h

Velký pátek - Večeře Páně, čtení Pašijí v 17.00h

Neděle velikonoční - Slavnost vzkříšení v 9.30h (program dětí)

Zpět