Informace o nás

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Jan 14,27

 

Farní sbor v Šenově u Ostravy je veden bratrem jáhnem Štěpánem Maroszem. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb a čtvrtečních biblických hodin jsou konány pastorační návštěvy zvláště u starších a hůře se pohybujících bratrů a sester. Je pamatováno na jubilanty. Tato služba funguje za pomocí sester z křesťanské služby. Funguje zde rovněž pravidelná nedělní škola pro děti. Bratr jáhen spolu se sestrami z nedělní školy vedou křesťanské kluby na obou místních školách na prvním stupni
 

Bohoslužby se konají v neděli v 9:30 hod.
Srdečně vás zveme

 

Historie

Do konce 16.století patřila zdejší osada Šenov pod farnost Řepišťskou.

Příchodem pánů Škrbenských se dostalo Šenovu samostatné farnosti s kostelem.

Po bitvě na Bílé Hoře r. 1620 byl evangelický kostel 25. března 1654 uzavřen a evangelické bohoslužby v něm byly zakázány. Náboženské úkony tajných evangelíků z celého šenovského Podlesí, až do roku 1665, vykonával kazatel Jan Kopldenský. Pocházel z Rosenfeldu. Spolu s ním upevňoval ve víře tajné evangelíky Jan Pražský z nedalekých Bludovic.

V potoleranční době, po roku 1781, došlo k utvoření evangelického sboru augsburského vyznání (a.v.) v Dolních Bludovicích, kde byli přihlášeni evangelíci z Šenova. O činnosti šenovských evangelíků po dobu dalších 200 let nejsou žádné dostupné spolehlivé informace.

Po konci první světové války dosáhli Češi po vzoru Uherska samostatnosti. Šenovští evangelíci se v počtu 383 členů z 80-ti rodin rozhodli usilovat o osamocení s možností založení kazatelské stanice. Pro svá shromáždění hledali vhodné prostory. Našli je ve zdejší „obecné škole“, kde zahájili své první české bohoslužby.

Zpočátku vykonával bohoslužby bratr farář František Polák z Moravské Ostravy. Na jeho živá kázání mnozí dlouho vzpomínali. Ještě v roce 1919 patřili Šenovští k farnosti evangelické církve a.v. v Dolních Bludovicích. Polština byla důvodem, proč se bratří rozhodli k utvoření samostatné kazatelské stanice v již existující Českobratrské církvi. Dne 31.října 1920 svolali první sborové shromáždění, kde za účasti 43 členů ze svého středu zvolili příští výbor kazatelské stanice v čele s bratrem farářem Františkem Polákem.

Tím byly dány základy k založení kazatelské stanice Českobratrské církve evangelické v Šenově s datem 31.října 1920, která již byla přiřazena k evangelickému sboru církve Českobratrské evangelické v Moravské Ostravě.

Evangelický sbor a.v. v Bludovicích, ke kterému šenovská kazatelská stanice do té doby příslušela, vlastnil v Šenově hřbitovní kapli, která za úplatu sloužila šenovským evangelíkům k bohoslužbám až do roku 1937, kdy byl dostaven a slavnostně otevřen vlastní kostel.

Kazatelé / Kurátoři

Kazatelé a předsedové kazatelské stanice
ve sboru ČCE v Šenově:
   
     
br. farář František Polák 1918-1922 Ostrava
br. farář Winkler 1922 Frýdek
br. farář František Kotouč 1923-1930 Lipník n. Bečvou
br. diakon Jan Oliva 1930- 1946 Hodslavice
     
Kazatelé Farního Sboru v Šenově u Ostravy:    
     
br. vikář Jan Košťál 1946-1952 Šumperk
br. vikář Jaroslav Jašek 1952-1953 Frýdek
br. farář Jaroslav Košťál 1953 Orlová (administrátor)
br. vikář Jaroslav Jašek 1954-1965  
br. farář Pavel Janeczek 1965-1982 Horní Dubenky
br. vikář Bronislav Czudek 1982- 1993 Horní Žukov
br. ThDr.Josef Hromádka 1993-1999 Frýdek Místek (adm.)
br. farář Štěpán Janča 1999-2002 Orlová (adm.)
br. jáhen Štěpán Marosz      2002-dosud Třanovice
     
Předsedové a kurátoři:    
     
br. Josef Slonka 1920-1923  
br. Josef Polák 1923-1924  
br. Josef Slonka 1924-1926  
br. Bedřich Lajčok 1926-1927  
br. Josef Polák 1927-1928    
br. Bedřich Lajčok 1928-1938  
br. Evžen Kožušník 1938-1946  
br. Evžen Kožušník 1946-1953  
br. Evžen Kožušník 1953-1957  
br. Adolf Cyž 1957-1959  
br. Emil Prymus 1959-1965  
br. Bronislav Kielar 1966-1971  
br. Miloš Spratek 1971-1992   
s. Květuše Ondráčková 1992-2000   
br. Bohuš Berger 2000-2004      
br. MUDr. Petr Wieczorek 2004-dosud